Beatrice Ask administrerar rättsstatens förfall.

Minst en gång om dagen drabbas vi av en anlagd skolbrand i Sverige.

15% av förarna i kollektivatrafiken i Skåne har utsatts för misshandel.

I Södertälje bränner man ner matbutiker.

I Täby rånas och misshandlas två unga män svårt och måste föras till sjukhus, en torsdagkväll.

Åklagarbostäder sprängs och polishelikoptrar skjuts sönder.

Personal på brandkår och ambulans misshandlas och utsätts för stenkastning.

Ett inte ovanligt rättsfall, person misshandlas och får liggande på marken motta sparkar mot huvudet, som ger bestående hjärnskador. Gärningsmannen får några månaders fängelse.

Anhörig som fått en familjemedlem mördad, får möta gärningsmannen på gatan, som fått permission några månader efter fängelsevistelsens påbörjande.

Den som någon gång försökt ringa Polisen, vet att man brukar få vänta minst fem minuter i telefonkö och möts därefter av en oförskämd växeltelefonist.


Behövs det fler exempel? Det mest skrämmande är väl att ingen reagerar på att ett av samhällets absolut viktigaste institutioner, rättsväsendet, en förutsättning för att demokratin kan fungera, håller på att fullständigt rasa samman.

Skrämmande är också att en moderat justitieminister inte initierar en diskussion om vad man kan göra åt saken. Moderaterna, ett parti som en gång stod för grundläggande värden, men nu enbart står för ett kortsiktigt nyttoperspektiv, i avsaknad av moraliska värden och ideologi.

Justitieminister Beatrice Ask forsätter administrera rättsstatens förfall, en demolering som framgångsrikt påbörjades av socialdemokraterna för flera decennier sedan. Sverige har redan för många år sen givit upp kampen mot brottsligheten. I årtionden har vi hör de sällsynt enfaldiga brottsforskarna, särskilt på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) förklara att kriminaliteten inte har ökat. Varje gång statistiken visar på att brottsligheten ökar förklarar man att det beror på ökad anmälningsbenägenhet!!

Emedan den svenska Polisen blir allt sämre på att klara upp brott, skulle allmänheten bli allt mer benägen att anmäla! Är det någon mer än svenska brottsforskare som tycker att det verkar logiskt?

Lägg ner BRÅ! Vad har vi har vi för nytta av att skattebetalarna ska stå för fiolerna, för ett orwellskt ”sanningsministerium” vars enda bedrift tycks vara att upprätthålla oficiella lögner om att brottsligheten inte ökar och att vi lever i den bästa av världar!


Vet justitieministern om att av 7-eleven-butikerna i Stockholm, är det endast den på Kungsgatan som ej blivit rånad, troligen beroende på risken av en snabb polisutryckning. I ett litet köpcentrum nära där jag bor har en närlivsbutik rånats tre gånger det senaste halvåret/året.

Nästan varje dag kan vi läsa om grova våldsbrott som leder till allvarliga trauman och ofta livslånga men för brottsoffren. Gärningsmannen döms ofta till några ynkliga månaders fängelse. Det finns naturligtvis en kortsiktig ekonomisk aspekt av detta, det är dyrt att hålla folk i fängelse. Man offrar rättsäkerheten och brottsoffrens intressen på den kortsiktiga budgetpolitikens altare.

Kostnaderna får naturligtvis bäras ändå, av allmänheten. Men det drabbar inte jusititeminsterns fögderi. Allmänheten betalar genom höjda försäkringspremier, utebliven försäkringsersättning, höjda varupriser, kostnader för privat bevakning, då staten ej sköter det som den är ålagd att göra, för våra skattpengar. Vi betalar också genom att allt fler företag utsätts för utpressning genom ”beskyddarverksamhet” och olaglig indrivning, baserat på faktiska eller påhittade skulder.

Förtroendevalda representater, rättsväsendets företrädare och vittnen utsätts allt oftare för hot. Det är en mycket farlig röta som sprider sig i samhällkroppen. Det är lätt hänt att åklagare eller polis, medvetet eller omedvetet börjar ta hänsyn till utalade eller outtalade hot, när man vet att ens familjemedlemmar kan råka illa ut.

Naturligtvis behövs en kriminalvård värd namnet. Att kalla det för vård när det är frågan om förvaring, är väl ett tecken på det utbredda hyckleriet i Sverige. Sen finns också ett litet klientel, som behöver hållas inkapaciterade, för att skydda allmänhet och förindra nya brott.

Vad gjorde socialdemokraterna, vad gör moderaterna och Beatrice Ask idag? Man står för en eftergivenhet som ger de destruktiva krafterna ett allt större spelutrymme. Var finns diskussionen, var finns idéerna, hur kan man tro att man kan bygga ett samhälle, utan värderingar?

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Kommentera