Förbifart Stockholm – miljöförstöringsminister Andreas Carlgren…

Känns argumentationen igen? NRA National Rifle Association; ”Det är inte pistolerna som dödar utan människor. Andreas Carlgren säger att det inte är vägarna som släpper ut koldioxid, utan bilarna.

Uppenbarligen kan man inte längre ha något förtroende för den här regeringens påstådda ambitioner på miljöorådet. Miljöministern säger att problemet med koldioxidutsläpp ellimineras när vi byter bränsle och får elbilar och miljöbränslen. Det kommer att ta många år, förbättringen kommer snabbt ätas upp av den ökade trafikmängden.

Artikel i Aftonbladet:

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article5736068.ab

Uppdrag Granskning i SvT har visat, att man inte kan bygga bort ”trafikinfarkter”. När man byggt en ny stor led för motortrafik, så blir det först en lättnad i trängseln, men mycket snart har trafiken ökat så mycket att man får samma trängsel igen.

Det fruktansvärda är att vi under tiden har skapat en Stockholmskt Los Angeles, med utspridd bebyggelse, där man måste ha bil för att ta sig fram. Kring dessa enorma trafikleder växer det upp köpcentra och kontorshotell. Du måste ha bil, för att ta Dig till Ditt jobb.

Vill vi ha ett sådan samhällsbygge? Inga närbutiker, stora köpcentra, som man bara kan ta sig till med bil, som är ödsliga på kvällarna och inbjuder till kriminalitet. Stora trafikleder, som ger ett mycket ohälsosamt buller.

Det är också en mycket stor förlust i livskvalitet att inte ha några närbutiker. I en närbutik handlar man och får en personlig relation, till dem som äger och arbetar i butiken. Transaktionen där pengar och dagligvaror byter ägare, får ett mänskligt innehåll. I närbutiken kanske man kan sälja närodlade livsmedel, där odlaren slipper ge ifrån sig hela mervärdet till mellanled.

Att ta bilen till en steril stormarknad, samtidigt som man förstör miljön, förspiller värdefull tid, som kan användas bättre, skapar en total avhumaniserad eknonomi.

Vad ska pensionärer och andra som kanske inte kan ha bil göra? Närbutiker skapar också naturligt liv och rörelse i ett bostadsområde.

Det är ironiskt, Centerpartiet, som en gång ville vara ett miljöparti. Vad är kvar? Det lär också vara stora miljövärden som går till spillo när leden ska sprängas fram vid Ekerö.

Nationalekonomiskt, eller samhällsekonomiskt kan man starkt ifrågasätta bilens nytta, åtminstone som den används idag. Bilarna tar enorma ytor i anspråk, dels i form av vägar men också för  parkeringsplatser.  Hur stora samhällskonomiska förluster får vi, av köerna, som inte går att bygga bort. Hur vettigt är det, att Norrortsbo, ensam åker i sin bil in till stan. Han kan inte ta Roslagsbanan, eller SL-buss, för arbetsplatsen ligger 500 m från Östra Station!

Du sympatisör till Integritetspartiet, som nu bli orolig, för att Jan Roostal ”låter som en miljöpartist”, ta det lugnt, om detta blir ett riktigt parti, kan vi låta varje ledamot enskilt ta ställning till miljöfrågorna. Det viktiga är att driva integritetsfrågorna, det finns andra forum för miljön.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Kommentera