Moderaterna leder den monumentala fördumningen av Sverige genom att avskaffa latinundervisningen.

I Uppsala finns det från i höst ingen gymnasieskola som erbjuder undervisning i latin. I Uppsala, som är lärdomens stad! På högre nivå är det lika illa. Universiteten har i de flesta fallen skrotat förkunskapskraven vid intagningen till grundkursen. Vid Lunds universitet har latinundervisningen tillfälligt räddats genom en donation från Thora Ohlssons stiftelse, som finansierar en lektorstjänst.

Om detta skrev Per Gudmundson på SvD:s ledarsida 2009-08-30. Samma ledare förtäljer också att Hans Helander, professor emeritus i latin förklarar att: Från medeltidens slut till början av 1800-talet dominerade latinet inom vetenskap, litteratur och politisk debatt. Utan kunskap om de skriftliga latinska källorna kan man inte bedriva vettig historisk forskning om den perioden.

Vi kan inte längre bedriva fungerande historisk forskning och klipper kontakten med en viktig del av det som är kulturarv. Själv skulle jag tycka att det vore spännande att lära mig latin, det skulle göra det lättare att förstå och lära mig många språk.

Moderaterna och alliansregeringen går alltså i spetsen för en monumental fördumning av Sverige och för att sudda ut allt som har med vårt historiska och kulturella arv att göra. Som Per Gudmundson, som skriver många utmärkta ledare i SvD, också nämnde i denna ledare, så får man ibland intrycket att vi försöker framkalla en kollektiv minnesförlust.

Jag tycker nästan att de känns som en medveten politik, att skapa en ny medborgare, totalt fördummad, som inte fattar, att det finns något alternativ till det ”moderatsossifierade” samhället. Luktar det ”Sovjet light”?

Detta representerar den totala principlösheten och frånvaron av ideologi och värderingar. Förr i tiden kunde man, kanske med rätta, beskriva det konservativa partierna som försvarare av de besuttnas privilegier, vilket de väl fortfarande är, bara att vi har en annan slags makthavare idag, främst då den politiska klassen. Denna elit som beviljar sig själv livstids ”A-kassa” och pensioner efter att ha suttit två mandatperioder i riksdagen.

Men…förr i tiden, stod ändå de konservativa, eller högern för moral och värderingar, främst i synen på vikten av att ha ett starkt militärt försvar för att värna frihet och oberoende, ett fungerande rättsväsende, utbildningsväsende och framför allt en kulturell bildning. Det hade ett egenvärde att vara bildad.

Idag gäller nyttoperspektivet, det enda som gäller är den kortsiktiga nyttan. Får vi exportintäker genom latin-  och historieundervisning, nej, då skrotar vi det. Kan vi dela ut bidrag och ändå nå budgetbalans (= blir vi omvalda) om vi har ett fungerande försvar, rättsväsende och utbildning? Nej, följaktligen skrota allt som inte har en omedelbar ”nytta”.

Moderaterna och alliansregeringen gör inte det som är rätt, utan vad som är kortsiktigt ”lämpligt” för att behålla makten.

Fredrik Reinfeldt börjar med sitt tal om att vara det statsbärande partiet, alltmer påminna om Göran Persson. Han vill ha makten, för dess egen skull, men han har inga idéer om vad han ska använda den till. Han gör också vad som krävs för att bli omvald. Vilken politik som bedrivs är underordnat.

Erbjuder  ”sossaldemokraterna” något alternativ till förfallet? Knappas, det var ju de som började nedskrotningen av försvaret, rätts- och utbildningsväsendet.

Därför behövs ett nytt liberalt borgerligt parti. Ett parti som försvarar de grundläggande fri- och rättigheterna och skyddar oss från en alltmer klåfingrig  och ineffektiv stat, som pungslår oss på våra inkomster och övervakar varje steg vi tar. Den kosmetiskt förändrade FRA-lagen och övervakningen försvaras med att politikerna vill skydda oss. Vad det handlar om är naturligtvis makten som vill bevara sin makt, som den alltid vill.

Makt korrumperar, är ett gammalt ordspråk. Är man makthavare gäller det att ständigt värja sig mot maktens berusning och kämpa emot den mänskliga naturens lägre instinkter.

Vill Du vara med och starta ett nytt parti?

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Kommentera