Partiprogram

Jan Roostal vill starta ett nytt borgerligt part ”Integritetspartiet”. Huvudpunkter: Stoppa FRA-lagen, stärk integritetsskyddet, bevara försvaret, återupprätta rättsväsendet, begränsa riksdagsmännens mandatperioder, maximalt två perioder ska de få sitta, ytterligare en sista efter karens.

Hur kan borgerliga partier som kallar sig liberala rösta igenom Lex Orwell? Var med och storma in i Riksdagen 2010!

Starta ett nytt borgerligt parti, för frihet och integritet!

Vem är med o startar ett riktigt borgerligt parti ”INTEGRITETSPARTIET”. STASI-minister Reinfeldt skrotar försvaret och inför DDR-övervakning. Alla allianspartier röstar igenom denna vansinniga FRA-lag som Thomas Bodström drev fram. För riksdagsmännen är karriär och att få sitta vid köttgrytorna viktigare än att Sverige riskerar att bli ett DMR, Demokratiska Monarkin Sverige, smaka på den! De s k liberala partierna raserar rättssamhällets mest grundläggande princip. Du är oskyldig tills motsatsen bevisats. Bara misstanke om grovt brott kan vara anledning till integritetskränkande kontroll. Vill Du vara med och stoppa FRA-lagen?

1)  AVSKAFFA FRA-LAGEN!

Det är helt oacceptabelt att som i FRA-lagenverkställa att alla svenskars digitala kommunikation ska scannas av, genom att passera statens dataservrar. Man försöker luras och påstå att det bara berör trafik till utlandet. Många svenska internetkunders web-leverantörer har sina servrar i utlandet. Alltså kommer privatpersoners trafik passera storebrors öga. Om regeringen är inblandad i en skandal och hemlig uppgiftslämnare ger information till en journalist, vem tror på allvar att den kommunikationen ej kommer efterforskas?

2) STÄRK SKYDDET FÖR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN!

Det måste anses vara en fundamental princip i ett rättsamhälle, att inte kränka en enskilds integritet, om inte misstanke om grov brottslighet föreligger. Snart kan man övervaka all vår bilkörning, alla resor med kollektivtrafik, alla ekonomiska transaktioner. Svenska skatteverket har programvaror som surfar på internet på jakt efter ”suspekta omständigheter”.

Läs gärna mer och prenumera på gratis nyhetsbrev hos Integritetsombudsman (Den Nya Välfärden) Pär Ströms hemsida: stoppa-storebror.se Citat därifrån: I FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna, artikel 12 slås det fast: ”Ingen får utsättas för godtycklig inblandning i privatliv,familj, hem eller korrespondens.”Detta måste tolkas som att varje individ har rätt till en privat sfär som står över samhällets behov, inklusive samhällets behov av information föradministration, brottsbekämpning, skatteindrivning och liknande.Läs också Pär Ströms utmärkta artikel, 18 juli 2008, på Brännpunkt i SvD:
www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1467485.svd

3) INFÖR ETT SVENSKA FÖRSVAR!

Den moderatledda regeringen har skrotat de sista resterna av svenskt försvar som socialdemokraterna inte lyckats demolera. Med all rätt får vi fortfarande skämmas för transiteringen av tyska trupper och transport av järnmalm till Hitler, samt baltutlämningen, under andra världskriget. Är vår frihet mindre värd än finansministerns budgetöverskott??!

4) INFÖR ETT SVENSKT RÄTTSVÄSENDE!

Sverige har för länge sedan kapitulerat för den organiserade brottsligheten. Först betalar vi skatt för att staten ska skydda oss. I stället för att skipa rätt, låter svenska staten försäkringsbolagen tvinga svenska företagare att bygga om sina affärsrörelser till veritabla fort. Ett av många exempel är en modebutik i tättbebyggt område i Täby, som tvingas ha veritabla tanks-hinder i form av meterhöga betongcylindrar utanför sina butiksfönster. Allt fler svenska företag utsätts för utpressning i form av beskyddarverksamhet. Att inte en moderat justitieminister initierar endiskussion om detta är skandal!

5) AVSKAFFA LIVSTIDSPENSIONERNA!

Ta bort livstidspensionen (efter två mandatperioder) för svenska Riksdagsledamöter. En ledamot ska få sitta maximalt två perioder. Kan få komma igen för en sista tredje tredje period, efter två mandatperioders (åtta år) karens. Riksdagen skall inte vara en försörjningsinrättning för karriärhungriga politiker, som saknar integritet och civilkurage. Riksdagsmannens mandat, skall i första hand varamot väljaren, inte mot partiet. Minska antalet ledamöter till hälften. Riv det fula plåtschabrak i koppar(taknivå), som förstör det vackra Riksdagshusets baksida.

6) UTBILDA RIKSDAGSMÄNNEN

När de påbörjar sin tjänstgöring skall de få grundläggande undervisning i grundlagen och dess anda. De ska få undervisning i historia och filosofi. Men kanske viktigast, de ska få lära sig hur man kan motverka att korrumperas av makten. Kort sagt en kurs i självkännedom.

7) SKYDDA ÄGANDERÄTTEN,

Skydda äganderätten även på internet. Det är inte moraliskt rätt att stjäla en musikers eller annan upphovsrätt-havares egendom, bara för att den finns tillgänglig i digital form. Att påstå att stöld skall legaliseras för att så många ungdomar ägnar sig åt det, är som att argumentera för att legalisera kvinnomisshandel, eftersom det finns många män som ägnar sig åt det! Hur detta konkret ska ske kanske dessa rader kan ge vägledning om: www.sturmark.se/item.php?item_id=252

Är det inte tidstypiskt att moderaterna överger allt vad moral och etik heter? Man strider inte längre för vad som är rätt, utan för vad som är ”lämpligt”.

INTEGRITETSPARTIETS AVSKAFFANDE Partiets mål är att avskaffa sig själv,efter två mandatperioder. Detta om man lyckats driva igenom sina viktigaste punkter, avskaffande av FRA-lagen, återupprättande av försvaret och rättsväsendet samt ett väsentligt stärkt integritetsskydd. DETTA SKALL VARA EN KRAFTFULL MANIFESTATION FÖR CIVILKURAGE, INTEGRITET OCHTJÄNANDE. EN RIKSDAGSMANS MANDAT ÄR ATT TJÄNA FOLKET, INTE ATT ANVÄNDA RIKSDAGEN SOM EN LIVSTIDS-FÖRSÖRJNING.

VAD SKA VI HA I STÄLLET FÖR FRA-LAGEN?

Det tål att diskuteras. Självklart ska vi fortsätta signalspaning i etern mot främmande makt. Men vi ska definitivt inte låta i princip alla medborgares mail-trafik passera statens dataservrar!

Vi ska inte bryta mot en av rättsstatens mest grundläggande principer: man kränker inte allvarligt en enskild individs personliga integritet, om inte misstanke om grov brottslighet föreligger!

Övervakningen kommer dessutom inte fånga en enda terrorist, enligt experten Magnus Norell.

SPRID BUDSKAPET! GÅ INTE PÅ ETT NYTT SPEL FÖR GALLERIET!

Sprid gärna detta förslag till parti och partiprogram vidare!

Låt oss inte bli lurade än en gång! Nu försöker ett par ledamöter från Folkpartiet iscensätta Fredrick Federleys (c) spel för galleriet en gång till! Hur kan riksdagsledamöter som kallar sig borgerliga och liberala skrotaförsvaret och offra vår frihet?

Varför är inte riksdagsmännen intresserade av att diskutera integritetsfrågorna? Vi är snart övervakade överallt, var vi är med bilen, mobilen, vad och var vi handlar, vilka resor vi gör med kollektivtrafiken.

Brottsligheten som just nu är ett mycket värre hot än terrordåd, det verkar man inte vilja göra något åt. Det kostar ju pengar.

Men övervaka den enskilde medborgaren det har riksdagsmän av alla partier en glupsk och aldrig sinande aptit på!

STÖD INTEGRITETSPARTIET!

Comments are closed.